Frånvaro i SHF

Hej, 
Ni är många som påpekat min frånvaro i de senaste avsnitten av svenska hollywoodfruar och som undrar varför jag inte är med. Till att börja med vill jag påpeka att jag läser ALLA meddelanden och blir så berörd och rörd över att ni är så många som undrar var jag tagit vägen. 

Faktum är att alla fruar är inte med i alla avsnitt. Och det handlar främst om resurserna. Det fanns varken tid eller tillräckligt med team på plats tyvärr. 

Det man också får ha i åtanke är att vi spelar in väldigt många timmar som sen klipps ner till det lilla ni får se i programmen.